Välkommen

AB Hvalfisken grundades 11 juni 1991. Företaget är privat och ägs av familjen Wahlström.

AB Hvalfisken äger ca 16.000 hektar mark i Sverige, det mesta skogsmark. Företaget äger också en hel del åkermark och byggnader. AB Hvalfisken har inga egna anställda, utan driver all verksamhet med hjälp av lokala företagare, som är egna företagare i bygden. 

Huvudverksamheten är skogsbruk, övriga verksamheter är viktiga komplement, men är förhållandevis små i relation till skogsbruket. Affärsidén är klassiskt skogsbruk med inriktning på att produktionen av virke skall bli så hög som möjligt till bästa kvalitet.

Läs mer om företaget >>