TROSA: Stubbhugget, Tureholm 2:388, 2:389, 2:390, 2:291

4 stycken högt belägna tomter där vi nu genomför plansprängning och förbereder med att bygga väg, vatten avlopp. 

Bostadshusen kommer att ligga högt, soligt och ljust. Unikt fina lägen för de som gillar utsikt och och sol.

Avståndet till Trosa är kort och det finns fler permanentboende i närheten.

Om Du är intresserad be om ”förhandsinformation” och lämna intresse enligt nedan.

Vänligen kontakta: Michael Lundholm, 073-7535332, michael.lundholm@lansfast.se