TROSA: Gillbergavägen, Västerljung

Ekebonäs 2:21, 1749 kvm

Ekebonäs 2:23, 914 kvm

Ekebonäs 2:24, 940 kvm

Ekebonäs 2:25, 945 kvm

Ekebonäs 2:26, 930 kvm

Här finns 4 parhustomter och 1 villatomt. Det går att köpa i ett paket till priset av 3.900.000 kr, eller att Ni köper den fastighet Ni vill i paketet.

En parhustomt kostar 750.000 kr, villatomten kostar 995.000

Fin tomt i anslutning till populärt område. Lätt att ansluta kommunalt vatten, el, fiber.

Dessutom finns en större fastighet till salu med gräns mot dessa 5. Den fastigheten heter Ekebonäs 2:22 och är totalt 25.677 kvm. Det finns förhandsbesked på att få bygga en större bostad samt ekonomibyggnad, ridbana mm för att kunna skapa en ”hästgård”, dvs liten lantbruksfastighet med viss djurhållning.  Det skulle ju också kunna vara så att Ni har en tanke eller en dröm om att kunna bygga fler hus här. Köp gärna fastigheten och ansök om detta hos Trosa Kommun när Ni blivit ägare. Är Ni intresserad av denna fastighet, kontakta vänligen Michael Lundholm.

https://www.hemnet.se/bostad/tomt-trosa-vasterljung-trosa-kommun-gillbergavagen-3-13545658

Vänligen kontakta: Michael Lundholm, 073-7535332, michael.lundholm@lansfast.se