TILLBERGA: 5 stycken fastigheter under bildande nära Hedensbergs corp de logi

Fastigheterna blir stora och det finns väg. Det blir 5 fastigheter i en liten ”grupp”.Du måste själv ordna med vatten, el och fiber. (El och fiber finns nära, lätt att ansluta)
Det behövs ingen sprängning och det finns förhandsbesked på bostad på varje fastighet. Vi kommer ordna med gemensamt reningsverk för avloppen. Du kan således räkna med att få bygglov från Västerås Stad.
 
Om Du är intresserad kontakta Andreas Ädel enligt nedan.
Andreas Ädel håller i vårt kösystem. Alla som ansökt om köplats har lämnats till Andreas för att få chansen.
 
Andreas Ädel, 070-7332486, Andreas.adel@bostadvasteras.se