TILLBERGA: 1 fastighet under bildande vid Sevalla-Nibble

Fastigheterna blir rejält stor och det finns väg. Du måste själv ordna med vatten, avlopp, el och fiber. El och fiber finns nära.
Det behövs ingen sprängning och det finns förhandsbesked på bostad. Du kan således räkna med att få bygglov från Västerås Stad.
Det finns ett antal stora ekonomibyggnader på fastigheten.
 
Om Du är intresserad kontakta Andreas Ädel enligt nedan.
Andreas Ädel håller i vårt kösystem. Alla som ansökt om köplats har lämnats till Andreas för att få chansen.
 
Andreas Ädel, 070-7332486, Andreas.adel@bostadvasteras.se