Skogsbilvägar och täkter

Samtliga fastigheter skall ha ett väl utbyggt vägsystem med skogsbilvägar. Anledningen till att vi satsar på detta är att naturens krafter blir allt svårare att förutse. Det regnar mycket mer under korta perioder och temperaturerna växlar snabbt. Utan transportvägar fastnar vi i att inte kunna utföra åtgärder i skogen där de behövs. Samtliga större fastigheter skall vara självförsörjande med egna täkter på grus och krossmaterial. Vi producerar hellre bergkross lokalt än att bidraga till miljöförstöring genom att betala för långväga transporter.

Vi har fattat ett beslut om att stänga våra egna vägar med bommar. Anledningen till detta är att det blir för kostbart när andra kör sönder våra privata vägar.