Diken och avvattning

Vi renoverar löpande alla vattenvägar. Vi lägger ner mycket resurser på att tillse att vattnet försvinner från våra marker.